Financieel

Stichting Inlooppunt De Open Deur is een organisatie met een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), IBAN nummer NL82RABO0341292400 . Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Er is de stichting veel aan gelegen de continuïteit van Inlooppunt De Open Deur te waarborgen. De stichting is afhankelijk van giften van landelijke en lokale fondsen. Tevens ontvangen wij giften van het lokale bedrijfsleven uit Rijssen en omgeving. Ook bijdragen van particulieren zijn welkom.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74423118.