Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Functie: Voorzitter
de heer W.C. (Wim) Groenewegen
Functie: Penningmeester
mevrouw M. (Miny) Freeke
Functie: Secretaris
de heer J.J. (Jan) Averesch
Functie: Algemeen
mevrouw B.J (Berinda) Janssen
Functie: Algemeen
mevrouw M. (Ria) Nijland