Er is de Stichting veel aan gelegen de continuïteit van Inlooppunt De Open Deur te waarborgen. De stichting is afhankelijk van giften van landelijke en lokale fondsen. Tevens ontvangen wij giften van het lokale bedrijfsleven uit Rijssen en omgeving. Ook bijdragen van particulieren zijn welkom.

Bedrag